Online privacy statement
In dit statement leggen we graag uit wie we zijn, wat we doen met uw persoonsgegevens en met welk doel we ze gebruiken.

Onze identiteit
Wij zijn Adem Leads B.V., gevestigd aan het Stationsplein 93 (5211 BM) in ’s-Hertogenbosch. U kunt ons bereiken door ons te mailen op info@ademleads.nl of te bellen naar Joep van Hees op telefoonnummer 06 – 150 64 772.

 

Persoonsgegevens, doelen en grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens om via onze app proefritten in te plannen. De persoonsgegevens die u verplicht moet invullen zijn naam, adres, postcode en woonplaats. Ook verwerken wij uw e-mailadres om u een bevestiging te kunnen sturen van de ingeplande proefrit en uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken op het moment dat er iets aan de hand is met de planning van of uitvoering van de proefrit. De persoonsgegevens worden in dat geval zelf door u verstrekt aan degene die de proefrit via de app voor u inplant en zijn nodig om u te kunnen bereiken met vragen over de proefrit.

Op het moment dat u de proefrit inplant met de dealermedewerker, maakt deze een foto van de voor- en achterkant van uw rijbewijs met het toestel van de dealermedewerker waarop de app is geïnstalleerd. De medewerker verifieert hiermee uw identiteit en stuurt uw geboortedatum en rijbewijsnummer door naar de RDW via de app. De dealermedewerker krijgt vervolgens van de RDW informatie of u al dan niet mag rijden. De reden waarom u eventueel niet meer zou mogen rijden met uw rijbewijs, wordt voor de dealermedewerker en voor ons niet inzichtelijk. Wij hebben uw rijbewijs nodig voor het geval de auto na de proefrit om wat voor reden dan ook niet of niet in de juiste staat wordt teruggebracht en wij snel moeten kunnen schakelen met zowel de verzekering als de opsporende autoriteit. 

Wanneer de proefrit wordt ingepland in de app, wordt u ook gevraagd om toestemming te geven voor gebruik van de foto’s van uw rijbewijs. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat u begrijpt dat we de gegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk om hierin transparant te zijn. U kunt de toestemming na het aanvinken ervan te allen tijde intrekken door dit aan te geven bij de dealermedewerker of contact met ons op te nemen.
 
Wij bieden op websites van dealers een online tool aan waarmee proefritten kunnen worden ingepland. U laat in dat geval zelf de gegevens achter voor het inplannen van de proefrit. Het gaat dan om naam, e-mailadres en telefoonnummer. U krijgt vervolgens een bevestigingslink per e-mail. Wanneer u hierop klikt, vragen we u ook om postcode, huisnummer en woonplaats. Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen bereiken op het moment dat er iets aan de hand is met de planning of uitvoering van de proefrit.

Ook verwerken wij in sommige gevallen kentekengegevens indien deze op foto’s van auto’s in de app waar proefritten voor kunnen worden ingepland te zien zijn.

Bewaartermijnen
Dealers kunnen zelf de bewaartermijn van de foto’s van uw paspoort instellen met een maximale termijn van 4 kalendermaanden, daarna worden deze gegevens vernietigd. Voor de overige persoonsgegevens geldt tevens dat een dealer zelf de bewaartermijn kan instellen echter hiervoor geldt een maximale bewaartermijn van 2 jaar nadat de proefrit plaats heeft gevonden.

Andere partijen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan partijen die nodig zijn om proefritten te kunnen inplannen via de app of de online tool. Het dealerbedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke en schakelt ons in als verwerker. Het verwerken van de foto’s van uw rijbewijs wordt gedaan door Oribi ID-Solutions. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene verwerken wij uw persoonsgegevens als u een proefrit inplant via de app of de online tool. U heeft het recht om ons te benaderen en ons te vragen om een overzicht van welke persoonsgegevens wij van u hebben, om u gegevens aan te passen, te wissen. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op dataportabiliteit. Neemt u hierover gerust contact met ons op.

16 juni 2021